Category Archives

Archive | ÈTICA, COMPLIANCE I RSC RSS feed for this section

RSC: Canal Ètic

RSC: Canal Ètic

El Grup Sumarroca posa a disposició de col·laboradors, clients, proveïdors o tercers un canal de comunicació, “Canal ètic”, que permet de forma confidencial comunicar fets, conductes o actes contraris al Codi Ètic del Grup Sumarroca. Es un canal segur, que garanteix la confidencialitat i, en el cas que s’opti per aquesta opció, l’anonimat de les comunicacions.

Las comunicacions indicades es poden realitzar mitjançant formulari o a través de l’email corporatiu compliance@sumarroca.com

Les comunicacions realitzades seran ateses per l’Òrgan de Compliment Ètic i Control Normatiu de Grup Sumarroca.

Formulari de Comunicacions

Comunicació anònima

Dades dels fets comunicats/denunciados

Codi Ètic de Proveïdors

Codi Ètic de Proveïdors

El Grup Bodegues Sumarroca aspira a oferir uns productes i uns serveis de la més alta qualitat. En aquest sentit, la conducta del seu personal i de tots els participants de la cadena de valor, ha de respondre i s’ha d’acomodar, a la legislació vigent i als principis ètics i de responsabilitat social corporativa, i en especial en matèria laboral, de drets humans i de respecte al medi ambient.
Per això, Grup Bodegues Sumarroca entén com imprescindible que aquest missatge es transmeti clarament als tercers amb els quals es relaciona, de manera que aquests es comprometin formalment a respectar les normes i principis d’actuació descrits en el Codi Ètic del Proveïdor.

Accediu al document

ÀMBIT D’APLICACIÓ

El Codi Ètic de Proveïdors s’aplica als Proveïdors que vulguin contractar amb les societats del Grup Bodegues Sumarroca. La seva acceptació expressa és condició necessària per iniciar qualsevol relació comercial.

PRINCIPIS RECTORS DEL GRUP BODEGUES SUMARROCA

Els principis rectors que defineixen el comportament ètic del Grup Bodegues Sumarroca i la seva relació amb els seus Proveïdors, són els següents:

 • Totes les seves activitats es desenvoluparan de manera ètica i responsable.
 • Qualsevol persona que mantingui directament o indirectament, una relació laboral, econòmica, social o industrial amb el Grup, rebrà un tracte just i respectuós.
 • Totes les seves activitats es desenvoluparan de manera respectuosa amb el medi ambient.

PRINCIPIS D’ACTUACIÓ DELS PROVEÏDORS

Els Proveïdors de Grup Bodegues Sumarroca estan subjectes als principis d’actuació que es detallen a continuació, i que són objecte de desenvolupament en el Codi Ètic del Proveïdor.

 • Respecte a la Legalitat, als Drets Humans i als Valors Ètics
 • Exemplaritat en el compliment de la legalitat
 • Ètica empresarial i Gestió Transparent
 • Pràctiques laborals dignes
 • Compromís amb la protecció del Medi ambient
 • Qualitat i Seguretat del producte i Salut Alimentària
 • Lleialtat en la gestió de crisis alimentàries
 • Prevenció del frau alimentari
 • Respecte als Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Accediu al Formulari d’Acceptació

Codi Ètic

Codi Ètic

El Codi Ètic del Grup Bodegues Sumarroca, del qual formen part les societats Barsedana Inversions, S.L., Bodegues Sumarroca, S.L., Selfoods, S.A., Molí la Boella, S.L. y Gestió Tecnoagraria, S.L., és una guia de bones pràctiques que defineix els principis i les regles de conducta que han de respectar les persones que formen part del Grup.

La subjecció a aquest Codi Ètic s’emmarca en el compromís amb els principis ètics empresarials, de compliment normatiu i de la legalitat, i de responsabilitat social corporativa, en l’exercici de les activitats del Grup.

CONSULTA EL CODI ÈTIC